Naše čtvrť

 

Vinohrady jsou od roku 1922 městská čtvrť a katastrální území Prahy, nacházejí se východně od Nového Města.

Historie

Vinohrady pohled.jpgNázev Vinohrady vznikl podle vinohradů zakládaných na popud Karla IV. po založení Nového Města. Vinice postupem let upadaly, takže v 18. století se na jejich místě již nacházely různé usedlosti a letohrádky. Na začátku 19. století byly v místech tzv. Sahary za hradbami Nového Města založeny Wimmerovy sady, aleje ovocných stromů a růží, uchovaly se však jen asi do r. 1830.

Podle zákona z r. 1920 došlo 1.1.1922 ke vzniku Velké Prahy a Vinohrady se staly její součástí. Od roku 1923 byly městským obvodem Praha XII - Královské Vinohrady, v roce 1949 rozděleny mezi obvody Praha 2 (malá část) a Praha 12. Nejtěžší ránu Vinohradům zasadil zákon o územním členění státu z roku 1960, který je rozdělil mezi obvody Praha 2, 3 a 10. Ty se sice po roce 1989 transformovaly na městské části, ale rozdělení zůstalo zachováno.

Po pádu komunismu se Vinohrady snaží vrátit na výsluní - dlouho zanedbané domy byly z velké části vráceny původním majitelům a postupně se odívají do nového kabátu, obnovují se živnosti, prostory vhodné pro obchody a kanceláře se rychle zaplňují. Věřme, že se podaří obnovit pověst Vinohrad jako prestižní rezidenční čtvrti a že se vrátí i duch Královských Vinohrad, který byl u jejich zrodu a rozkvětu.

Některé významné stavby

 • Divadlo na Vinohradech
 • Smetanovo divadlo
 • Budova Českého rozhlasu
 • Hlavní nádraží
 • Národní dům na Vinohradech
 • fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Husův sbor
 • Vinohradská sokololovna v Riegrových sadech
 • Vinohradská trežnice
 • kostel sv. Ludmily
 • vodárenská věž

Parky a zahrady

 • Riegrovy sady
 • Havlíčkovy sady

Významné soukromé vily a domy

 • Dvojdům bratří Čapků
 • Gröbeho vila
 • Laichterův dům
 • Šalounova vila
 • Laichterův dům
 • Kotěrova vila
 • Vila Osvěta, rodný dům Jana Masaryka

vinohrady-theatre-100.jpg